Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole v šolskem letu 2023/2024

26.01.2023

Vpis, ki bo potekal sočasno na OŠ Duplek, na podružnici Dvorjane in podružnici Zg. Duplek, bo v naslednjih terminih:

  • v torek, 14. 2. 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure
  • v sredo, 15. 2. 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure

1. Starše rejnike oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj identifikacijske dokumente.

2. V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2023 dopolnili starost šest let (rojene v letu 2017). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen.

3. Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico otroka vpisati v javno osnovno šolo ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola soglaša s tem.

Informacije pri šolski svetovalni službi (Marija Baškarad): 02 621 28 18 ali na [email protected].

Ravnatelj:
prof. Đano Novak

Preskoči na vsebino