Odsotnost otrok

 • Prisotnost otrok v vrtcu

  Otrok je lahko v vrtcu v okviru poslovnega časa največ 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program.
 • Sporočanje odsotnosti

  Prosimo, da starši odsotnost otroka sporočite na telefonske številke posameznih enot do 8. ure zjutraj.

  Zaželjeno je, da poveste tudi razlog odsotnosti, saj lahko v primeru nalezljive bolezni v vrtcu ustrezno ukrepamo in zmanjšamo možnosti prenosa bolezni na druge otroke.

  Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev sorazmerno zniža v odvisnosti od dnevnega stroška živil v ceni programa in razmerja med določenim plačilom za odsotnega otroka in najvišjim možnim plačilom staršev.

 • Rezervacije

  Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Duplek, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

 • Začasni izpis zaradi zdravstvenih razlogov

  Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka lahko zavod na osnovi vloge staršev, ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti zniža tako, da znaša plačilo za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega zneska plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v občini.

 • Stalni izpis

  Otroka lahko iz vrtca izpišete z izpisnim listom mesec dni pred izstopom otroka iz vrtca.

Preskoči na vsebino