Dnevni program

  • Dnevni program

    Zajema vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok.

    Organiziramo predšolsko vzgojo in izobraževanje za prvo in drugo starostno obdobje (za otroke od 11. meseca do vstopa v šolo). Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke. Vzgojno delo je prilagojeno starosti oziroma razvoju otroka. V redne oddelke vrtca vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere imamo organizirano individualno strokovno pomoč. Naša temeljna naloga je kvalitetno izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva, nege in prehrane otrok do vstopa v šolo ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka.

Preskoči na vsebino