Dodatni programi

  • Dodatni programi v šolskem letu 2023/24

    So namenjeni otrokom drugega starostnega obdobja in so plačljivi s strani staršev. Potekajo izven rednega programa vrtca v popoldanskem času. Dodatne programe izvajajo zunanji izvajalci glede na interes otrok in staršev in potekajo v obliki tečajev. Ob zaključku tečaja otroke prevzamejo starši.
  • Urnik dodatnih programov za otroke v posameznih enotah

    Urniki za šolsko leto 2023/24 bodo objavljeni v oktobru 2023!

Preskoči na vsebino