Dodatni programi

 • Dodatni programi

  So namenjeni otrokom drugega starostnega obdobja in so plačljivi s strani staršev. Potekajo izven rednega programa vrtca v popoldanskem času. Dodatne programe izvajajo zunanji izvajalci glede na interes otrok in staršev in potekajo v obliki tečajev. Ob zaključku tečaja otroke prevzamejo starši.
  • Plesni tečaj izvaja Tina Rep
  • Vadbo za malčke izvaja Sabina Veit
  • Baletno pravljico izvaja Lea Sitar
  • Glasbeno košarico izvaja Barbara Kolarič
  • HopHop vadbo izvaja Otroška gibalnica HopHop
 • Urnik dodatnih programov

  Urnik dodatnih programov bo znan v oktobru 2020