Projekti

 • Palček bralček predšolska bralna značka

  Branje knjig otrokom ustvarja toplino in krepi čustvene vezi v družini.

  Poleg tega dobro in pomirjevalno vpliva na starše, saj skupaj z otroki ob knjigah doživijo čar branja in literature. Znanstveniki so dokazali, da imajo otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju berejo in se pogovarjajo z njimi, močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejših obdobjih. Predšolska bralna značka se povezuje s kurikulumom, prispeva h knjižni vzgoji otrok v predšolskem obdobju in predvsem spodbuja družinsko branje. Projekt poteka v sodelovanju z Zvezo Prijateljev mladine Maribor.

 • Mali sonček

  Gibalno-športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

  Sestavljen je iz štirih stopenj:

  mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

  Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otrokom. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, lahko otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

  Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Program se izvaja v sodelovanju z Zavodom za šport Planica.

 • Šola sobivanja

  Šola sobivanja združuje projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, gospodarskem, socialnem in kulturnem.

  Projekti razvijajo pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu; nam, našim otrokom in vnukom. Projekti šole sobivanja se izvajajo v sodelovanju z Društvom za trajnostni razvoj Sobivanje.

 • Pasavček

  Program temelji na pozitivni spodbudi za uporabo otroških sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

  Osrednja figura je lik Pasavčka, ki na prijazen način opozarja otroke: «Red je vedno pas pripet«. Nosilec projekta je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 • Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

  Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija Združenih narodov.

  Namen projekta je ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti dodatno izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti in problematiko nestrpnosti ter spodbuditi medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje. Izvajalec projekta je Izobraževalni center Eksena.

Preskoči na vsebino