Projekti

 • Palček bralček predšolska bralna značka

  Branje knjig otrokom ustvarja toplino in krepi čustvene vezi v družini.

  Poleg tega dobro in pomirjevalno vpliva na starše, saj skupaj z otroki ob knjigah doživijo čar branja in literature. Znanstveniki so dokazali, da imajo otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju berejo in se pogovarjajo z njimi, močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejših obdobjih. Predšolska bralna značka se povezuje s kurikulumom, prispeva h knjižni vzgoji otrok v predšolskem obdobju in predvsem spodbuja družinsko branje. Projekt poteka v sodelovanju z Zvezo Prijateljev mladine Maribor.

 • Mali sonček

  Gibalno-športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

  Sestavljen je iz štirih stopenj:

  mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

  Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otrokom. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, lahko otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

  Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Program se izvaja v sodelovanju z Zavodom za šport Planica.

 • Zdravje v vrtcu

  V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje.

  Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje bodo v projektu v tem šolskem letu sodelovali oddelki 1. in  2. st. obdobja. Strokovne delavke se bodo udeležile izobraževanja, skozi vso šolsko leto pa bodo v vzgojno-izobraževalni proces vnašale vsebine, ki pripomorejo h krepitvi ter ohranjanju zdravja otrok.

 • Varno s soncem

  Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji.

  Osrednja aktivnost programa je seznanjanje predšolskih otrok, šolarjev in staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo. Nosilec projekta je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

 • Šola sobivanja

  Šola sobivanja združuje projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, gospodarskem, socialnem in kulturnem.

  Projekti razvijajo pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu; nam, našim otrokom in vnukom. Projekti šole sobivanja se izvajajo v sodelovanju z Društvom za trajnostni razvoj Sobivanje.

 • Pasavček

  Program temelji na pozitivni spodbudi za uporabo otroških sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

  Osrednja figura je lik Pasavčka, ki na prijazen način opozarja otroke: «Red je vedno pas pripet«. Nosilec projekta je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 • Trajnostna mobilnost

  Projekt želi prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev.

  Osnovni namen projekta Trajnostna mobilnost je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se naše navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu. Projekt poteka v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije.

Preskoči na vsebino