Pravice staršev

 • Pravice staršev

  Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.

  V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Ti imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu ter pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

  Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire ter drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

  Starši ali njihovi zakoniti zastopniki imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju, organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

  Ob vstopu otroka v vrtec lahko le-ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka, tako da smejo biti z njim v skupini v uvajalnem obdobju.

Preskoči na vsebino