Oblike sodelovanja s starši

 • Oblike sodelovanja s starši

  Uspešno vzgojo zagotavlja enoten vzgojni pristop ter prepletenost družinskih in družbenih vplivov, zato je pomembno, da pri načrtovanju življenja in dela otrok v vrtcu sodelujejo starši, otroci in vzgojitelji.

  Dobra vzajemna obveščenost staršev in vzgojiteljev prispeva k vsestranskemu spremljanju otroka. Sodelovanje in povezovanje s starši poteka na različne načine:

  • roditeljski sestanki,
  • pogovorne ure,
  • postopno uvajanje novincev (skupna igra s starši),
  • dnevi odprtih vrat (delavnice za otroke in starše, igre v igralnih kotičkih),
  • delavnice,
  • prireditve in izleti,
  • predavanja za starše,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (pediater, zobna preventiva, pedagog, psiholog ...).
Preskoči na vsebino