Obogatitvene dejavnosti

 • Obogatitvene dejavnosti v šolskem letu 2022/23

  So namenjene otrokom drugega starostnega obdobja. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca v okviru dnevnega programa in so za starše brezplačne.
  Nemščina za najmlajše

  Izvajalka: Jerneja Novak

  Naravoslovne dejavnosti

  Izvajalki: Jerneja Plešivčnik in Barbara Kraner

  Pevski zbor

  Izvajalki: Nataša Horvat in Jasmina Džurič

  Cici planinec

  Izvajalki: Barbara Kraner in Nina Grobovšek

  Angleščina v vrtcu

  Izvajalki: Barbara Baštič in Barbara Krajnc

  Pravljične urice

  Izvajalki: Simona Hanžel in Simona Turk

  Bibarije

  Izvajalka: Nina Grobovšek

  Gibalno rajalne igre

  Izvajalka: Andreja Kukovec

  Naravoslovne dejavnosti

  Izvajalki: Jerneja Plešivčnik in Barbara Kraner

  Gibalne urice

  Izvajalki: Janja Fink in Sabina Premzl

  Gibalne urice

  Izvajalki: Gabrijela Potrč in Doroteja Žunkovič

Preskoči na vsebino