Obogatitvene dejavnosti

 • Obogatitvene dejavnosti v šolskem letu 2023/24

  So namenjene vsem otrokom. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca v okviru dnevnega programa in so za starše brezplačne.
  Nemščina za najmlajše

  Izvajalka: Jerneja Novak

  Cici planinece

  Izvajalki: Barbara Kraner in Nina Grobovšek

  Naravoslovne dejavnosti

  Izvajalki: Jerneja Plešivčnik in Barbara Kraner

  Bralna knjižnica za najmlajše

  Izvajalki: Barbara Čučko in Nataša Krajnc

  Angleščina v vrtcu

  Izvajalki: Barbara Baštič in Barbara Krajnc

  Sprostitvene dejavnosti

  Izvajalki: Anemari Kurnik in Nina Grobovšek

  Pravljične urice

  Izvajalki: Simona Hanžel in Simona Turk

  Bibarije

  Izvajalka: Anja Krajnc in Anja Holc

  Plesne urice

  Izvajalka: Andreja Kukovec in Simona Ferš

  Gibalne urice

  Izvajalki: Sabina Premzl in Darja Marin

  Ustvarjalne urice v naravi

  Izvajalki: Sabina Premzl in Darja Marin

  Nemščina v vrtcu

  Izvajalki: Nina Laure in Mojca Kirbiš

  Gibalne urice

  Izvajalki: Gabrijela Potrč in Doroteja Žunkovič

Preskoči na vsebino