Obogatitvene dejavnosti

  • Obogatitvene dejavnosti

    So namenjene otrokom drugega starostnega obdobja. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca v okviru dnevnega programa in so za starše brezplačne.
    Obogatitvene dejavnosti v pripravi!

    Teme in termini bodo znani v septembru 2020.