Poročilo projekta Zdravje v vrtcu

07.07.2020

NAMEN PROGRAMA

S programom »Zdravje v vrtcu« želi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. Želijo, da se vrtci oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.

 

IZVEDBA PROJEKTA V NAŠEM VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:

V šolskem letu 2019/2020 je v našem vrtcu v projektu sodelovalo 5 oddelkov vrtca  in sicer Metulji, Pikapolonice, Čebelice, Lisičke in Polžki. Menimo, da je ozaveščanje otrok o zdravem in varnem načinu življenja ključno že v predšolskem obdobju. Naše osnovno vodilo oziroma cilji je bil usmerjen predvsem k ozaveščanju otrok o zdravem in varnem načinu življenja ter navajanju na skrb za svoje zdravje. Dejavnosti v okviru projekta so potekale tekom celotnega šolskega leta, vsakodnevno ob dejavnostih in usmerjeno.

Projektno delo je zajemalo:

 • otroke (sodelovanje v dejavnostih),
 • starše (oglasna deska, napotki, nasveti, sodelovanje),
 • strokovne delavce (izobraževanje, izvajanje, evalviranje),
 • osebje vrtca (kuharice),
 • zdravstveni delavci (obisk medicinske sestre ZD Adolfa Drolca in medicinske sestre iz kabineta za zobno preventivo ZD Adolfa Drolca),
 • lokalna skupnost (občina Duplek, upokojenci …).

Dejavnosti/aktivnosti po področjih:

Zdrava prehrana:

 •  prehrana otrok je uravnotežena, pestra in varna, skladna z normativi oziroma priporočili (jedilnik),
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • sadni dan v vrtcu – priprava sadnega krožnika/kupe,
 • navajanje otrok na raznoliko in zdravo hrano, vsakodnevne sadne malice, pitje vode, čaja, navajanje na kulturo prehranjevanja med obroki, razvoj primernega odnosa do živil, spoznavanje in razvrščanje sadja in zelenja, izdelovanje plakatov na temo zdrava/nezdrava hrana, navajanje na nove okuse …

Varnost otrok:

 • zagotavljanje čistega, varnega in zdravega okolja in izboljšanje bivalnih razmer (varnost pohištva, igral, igrač, varno igrišče, visoka higienska raven vseh prostorov, opreme, pribora …).

Osebna higiena:

 • samostojnost pri osebni higieni, zavedanje pomena osebne higiene, navajanje na kahlico, izvajanje preventivnih ukrepov – preprečevanja pojava ali širjenja nalezljivih bolezni, vsakodnevna skrb za osebno higieno in urejenost ter pogovori o le-tem, spodbujanje otrok k pogostemu umivanju rok – pred in po obrokih, umivanje zob,
 • obisk medicinke sestre ZD Adolfa Drolca in medicinske sestre zobozdravstvene preventive in vzgoje ZD Adolfa Drolca,
 • ogled lutkovnih filmov OSTAL BOM ZDRAV in/ali DOBILI BOMO DOJENČKA ter filma ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE.

Gibalne aktivnosti:

 • jutranje razgibavanje in telovadba, vsakodnevne gibalne aktivnosti na prostem, v igralnici, garderobi ali v telovadnici, sprehod po dežju, skakanje po lužah, prosta igra otrok na zunanjih površinah,
 • gibalne urice na prostem – zunanje igrišče, okolica vrtca, sprehodi v gozd in na travnik, pohodi,
 • izvajanje gibalno športnega programa – Mali rumeni sonček (pohodi, poligoni, igre z žogo, drsanje na drsališču v Sp. Dupleku …),
 • telovadimo z babicami in dedki, vadbena urica v sodelovanju z društvom Dravske Vile (skupina Metulji),
 • igranje gibalnih iger: Lovec in zajci, Lisica kaj ješ, Tiger, Črni mož, Mačka in miš,
 • razvijanje otrokovih gibalnih spretnosti: hoja, tek, plezanje, plazenje, poskoki, meti, visenje, itd.

Zaščita otrok pred vremenskimi vplivi:

 • seznanjanje otrok o primernih oblačilih in zaščitnih sredstvih glede na letne čase – primerna oblačila (zima in poletje), pokrivala, kreme, zaščita pred klopi.

Pozitivna samopodoba in duševno zdravje otrok:

 • dejavnosti, ki spodbujajo občutek pozitivne samopodobe, igre zaupanja in sodelovanja, poudarjamo in gradimo prijateljstvo, socialne igre,
 • pogovori in razgovori o počutju otrok v skupini, medsebojnih odnosih, spoznavanje čustev, reševanje konfliktnih situacij in pridobivanja zaupanje vase in druge.

 

Zapisala koordinatorica projekta: Nina Laure

Preskoči na vsebino