Obvestilo o postopku vpisa v osnovno šolo Duplek ter odložitve šolanja

28.01.2024

V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2024 dopolnili starost šest let (rojene v letu 2018).

Vpis v osnovno šolo bo potekal 14. in 15. 2. 2024. Več informacij najdete na tej povezavi. 

Osnovna šola mora nato, predvidoma do 31. maja 2024, staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izdati potrdilo o šolanju ali odločbo o odložitvi začetka šolanja.

V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba (psiholog, logoped, pedopsihiater, specialni pedagog, pediater ipd.), je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Za otroke, rojene pred 1. 9. 2018, pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja zdravstvena služba, kjer je otrok obravnavan (razvojna ambulanta, psiholog, logoped, pedopsihiater, specialni pedagog, pediater ipd.).

Za otroke, rojene od 1. 9. 2018 naprej, ki niso obravnavani pri zgoraj naštetih specialistih, pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja Svetovalni center za otroke in mladostnike Maribor. Ta mnenje izda na podlagi psihološkega testiranja otrok, ki bo potekalo med 6. 5. in 17. 5. 2024. Nanj otroka prijavite pri svetovalni delavki vrtca Katji Domitar pred datumom vpisa v osnovno šolo ali na vpisu v Osnovno šolo Duplek. Najkasneje ob vpisu v šolo morate sporočiti, če nameravate otroku šolanje odložiti. Vpis v šolo morate opraviti v vsakem primeru.

O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalne delavke, vzgojitelji in učitelji. Zaradi dela strokovne komisije vas naprošamo, da strokovna mnenja o potrebni odložitvi šolanja priložite vpisni dokumentaciji najkasneje do konca maja 2024 pri šolski svetovalni delavki Jasni Mulalić.

 

Katja Domitar, svetovalna delavka vrtca

e-naslov: [email protected]

Telefon: 02 621 28 26

Preskoči na vsebino