Dosegljivost strokovnih delavcev

31.03.2020

Spoštovani starši, dragi otroci.

Stopili smo v tretji teden, ko so se vrata vrtcev zaradi izrednih razmer zaprla. Kljub temu, da je vzgoja otrok najlepše poslanstvo se zavedamo, da vam je sedaj večkrat težko. Nekateri hodite v službo, nekateri delate doma, nekateri na daljavo, vsi pa ste starši predšolskih otrok, mnogi izmed vas tudi šoloobveznih otrok in zato razumemo, kako zahtevne vloge opravljate.

Zaposleni v vrtcu vam trenutno vzgoje in varstva v vrtcu ne moremo zagotavljati. Vsi vas že zelo pogrešamo in vam sporočamo, da smo v mislih z vami, da se lahko obrnete na nas (na ravnatelja, pomočnico ravnatelja, svetovalno delavko, strokovne delavke) v primeru vprašanj, pomoči, pogovora.

V želji, da ostanete zdravi in se kmalu spet vidimo v našem vrtcu, vas v imenu vseh zaposlenih lepo pozdravljam.

Milena Drevenšek, pomočnica ravnatelja za vrtec

Preskoči na vsebino